art fair

 

2020 Art Athina
Yorgos Giotsas
Iliana Kyriakidou
Efthimis Malafouris
Irene Pouliassi

 

2019 Context Art-Miami
Yorgos Giotsas
lift-off
curator Kostas Prapoglou

 

2019 Art Athina
Yorgos Giotsas
emerging surfaces | drifting across the human condition
curator Kostas Prapoglou

 

2019 ARTEXPO New York
Yorgos Giotsas

 

2018 Art-Athina
Ifigenia Avramopoulou
Yorgos Giotsas
Spyros Lytras
Efthimis Malafouris
Eleni Parmakeli

 

2017 Art-Athina
Ifigenia Avramopoulou
Vicky Georgiopoulou
Spyros Lytras
Miltos Papastergiou
Eleni Parmakeli

 

2016 Art-Athina
Yorgos Giotsas
Marianna Katsoulidi
Spyros Lytras
Christina Foitou
Marios Fournaris

 

2015 Art-Athina
Damien Iosifidis
Spyros Lytras
Chariklia Papapostolou
Eleni Parmakeli
Orestes Routsos

 

2014 Art-Athina
Yorgos Giotsas
Marianna Katsoulidi
Marina Stellatou
Nikolas Christoforakis
Marios Fournaris

 

2013 Art-Athina
Spyros Lytras (solo exhibition)

 

2011 Art-Athina
Kiki Voulgareli
Tatiana Kassari
Nikos Ekonomidis
Christoforos Katsadiotis
Konstadina Silikou

Share it