footer

PERITECHNON KARTERIS GALLERY
5 Irodotou str., Kolonaki, 10674 Athens, Greece,  peritechnon@yahoo.gr, T. +30 210 8239 465 Tuesday – Thursday – Friday 11.00 – 20.00 / Wednesday – Saturday 11.00 – 14.00