Artfair

2022 Art Athina

Ioanna Alexandri

Milena Dimitrokalli

Christina Kalogeropoulou

Marianna Katsoulidi

Marina Stellatou

 

2021 Art Athina

Ifigeneia Avramopoulou
Lydia Andrioti
Lambros Vrettos
Yorgos Giotsas
Gerasimos Kanakis
Marianna Katsoulidi
Iliana Kyriakidou
Spyros Lytras
Efthimis Malafouris
Penny Monogiou
Miltos Papastergiou
Eleni Parmakeli
Panagiota Pitsiri
Irene Pouliasi

 

2020 Art Athina
Yorgos Giotsas
Iliana Kyriakidou
Efthimis Malafouris
Irene Pouliassi

 

2019 Context Art-Miami
Yorgos Giotsas
lift-off
curator Kostas Prapoglou

 

2019 Art Athina
Yorgos Giotsas
emerging surfaces | drifting across the human condition
curator Kostas Prapoglou

 

2019 ARTEXPO New York
Yorgos Giotsas

 

2018 Art-Athina
Ifigenia Avramopoulou
Yorgos Giotsas
Spyros Lytras
Efthimis Malafouris
Eleni Parmakeli

 

2017 Art-Athina
Ifigenia Avramopoulou
Vicky Georgiopoulou
Spyros Lytras
Miltos Papastergiou
Eleni Parmakeli

 

2016 Art-Athina
Yorgos Giotsas
Marianna Katsoulidi
Spyros Lytras
Christina Foitou
Marios Fournaris

 

2015 Art-Athina
Damien Iosifidis
Spyros Lytras
Chariklia Papapostolou
Eleni Parmakeli
Orestes Routsos

 

2014 Art-Athina
Yorgos Giotsas
Marianna Katsoulidi
Marina Stellatou
Nikolas Christoforakis
Marios Fournaris

 

2013 Art-Athina
Spyros Lytras (solo exhibition)

 

2011 Art-Athina
Kiki Voulgareli
Tatiana Kassari
Nikos Ekonomidis
Christoforos Katsadiotis
Konstadina Silikou